Tôm Viên Tuyết Hoa (250g)

42.000₫

Gà Viên Nhân Pate (250g)

42.000₫

Bò Viên Nhân Pate (250g)

42.000₫

Gà Viên Trân Châu (250g)

42.000₫

Viên Gà Đông Cô (250g)

42.000₫

Mực Viên Tuyết Hoa (250g)

45.000₫

Chả Lụa Cá Basa (250g)

34.000₫

Xúc Xích Đồng Tiền (250g)

42.000₫

Xúc Xích Bông Cúc (250g)

45.000₫

Cá Viên Nhân Thịt Gà (250g)

42.000₫

Cá Cuốn Cầu Vồng (250g)

42.000₫