Bò Viên Nhân Xốt (250g)

42.000₫

Viên Gà Trân Châu (250g)

42.000₫

Viên Đông Cô (250g)

42.000₫

Chả Mực Viên (250g)

45.000₫

Chả Lụa Cá Basa (250g)

34.000₫

Chả Đồng Tiền (250g)

42.000₫

Xúc Xích Bông Cúc (250g)

45.000₫

Cá Viên Nhân Thịt Gà (250g

42.000₫

Cá Cuốn Cầu Vồng (250g)

42.000₫