Xúc Xích Gà Quay (500g)

87.000₫

Tôm Viên Tuyết Hoa (500g)

80.000₫

Cá Viên Cốm Cà Rốt (500g)

59.000₫

Gà Viên Nhân Pate (500g)

80.000₫

Gà Viên Trân Châu (500g)

80.000₫

Viên Gà Đông Cô (500g)

80.000₫

Mực Viên Tuyết Hoa (500g)

87.000₫

Xúc Xích Đồng Tiền (500g)

80.000₫

Chả Cuốn Tuyết Hoa (500g)

87.000₫

Chả Cuốn Ngũ Vị (500g)

87.000₫

Xúc Xích Bông Cúc (500g)

87.000₫

Cá Viên Trân Châu (500g)

56.000₫

Cá Viên Nhân Pate (500g)

80.000₫

Chả Lụa Cá Basa (500g)

66.000₫

Xúc Xích Lốc Xoáy (500g)

80.000₫

Bò Viên Nhân Pate(500g)

80.000₫