Tôm Viên Tuyết Hoa (250g)

42.000₫

Gà Viên Nhân Pate (250g)

42.000₫

Bò Viên Nhân Pate (250g)

42.000₫

Gà Viên Trân Châu (250g)

42.000₫

Viên Gà Đông Cô (250g)

42.000₫

Mực Viên Tuyết Hoa (250g)

45.000₫

Chả Lụa Cá Basa (250g)

34.000₫

Xúc Xích Đồng Tiền (250g)

42.000₫

Xúc Xích Bông Cúc (250g)

45.000₫

Cá Viên Nhân Thịt Gà (250g)

42.000₫

Cá Cuốn Cầu Vồng (250g)

42.000₫

Xúc Xích Gà Quay (500g)

87.000₫

Tôm Viên Tuyết Hoa (500g)

80.000₫

Cá Viên Cốm Cà Rốt (500g)

59.000₫

Gà Viên Nhân Pate (500g)

80.000₫

Gà Viên Trân Châu (500g)

80.000₫

Viên Gà Đông Cô (500g)

80.000₫

Mực Viên Tuyết Hoa (500g)

87.000₫

Xúc Xích Đồng Tiền (500g)

80.000₫