Tôm Thẻ

Trạng thái: Còn hàng
Tôm thẻ loại 1 ~ 20 CON/KG Tôm thẻ loại 2 ~ 30 CON/KG Tôm thẻ loại 3 ~ 40 CON/KG Tôm thẻ loại 4 ~ 50 CON/KG Tôm thẻ loại 5 ~ 60 CON/KG Tôm thẻ loại 6...
- +

Tôm thẻ loại 1 ~ 20 CON/KG
Tôm thẻ loại 2 ~ 30 CON/KG
Tôm thẻ loại 3 ~ 40 CON/KG
Tôm thẻ loại 4 ~ 50 CON/KG
Tôm thẻ loại 5 ~ 60 CON/KG
Tôm thẻ loại 6 ~ 70 CON/KG
Tôm thẻ loại 7 ~ 80 CON/KG

Quy cách : Đóng hộp 300gram. Bảo quản nhiệt độ dưới 10 độ C

Món ngon : nấu canh, chiên bột, rim mặn,...