Tôm Sú Biển Size Nhỏ

117.000₫

Tôm Sú Biển Size Trung

129.000₫

Tôm Sú Biển Size Lớn

135.000₫
Mực Nang Nguyên Con Làm Sạch (khay 500g)
- 15%

Mực Nang Nguyên Con Làm Sạch (khay 500g)

109.650₫
129.000₫

Tôm Nõn (khay 1kg)

277.000₫
Mai Ghẹ Farci (khay 10 Cái)
- 15%

Mai Ghẹ Farci (khay 10 Cái)

140.250₫
165.000₫