Cá Cam (con 600g - 800g) - 12476

147.000₫

Cá Trác - 12551

64.000₫

Cá Sòng - 12552

29.000₫

Cá Nục Làm Sạch - 12229

82.500₫

Tôm Thẻ

69.000₫

Cá Ngừ Trung - 12580

65.000₫

Cá Ngừ Đại - 12579

65.000₫

Cá Mối - 12553

39.000₫

Cá Mó - 12550

54.000₫

Cá Saba Nhật - 12471

60.000₫

Đuôi cá bớp 12563

114.000₫

Bao tử cá bớp 12564

124.000₫

Đầu cá bớp 12555

105.000₫

Cá Bớp Cắt Khúc 12554

119.000₫

Cá Đù 12549

69.000₫

Cá Bạc Má 12546

69.500₫

Cá Nục Thuôn 12545

48.000₫

Tôm Sú Biển Size Nhỏ

106.500₫

Tôm Sú Biển Size Trung

117.000₫

Tôm Sú Biển Size Lớn

135.000₫