Thịt Đùi Heo - 12353

72.500₫

Cốt Lết Heo - 12349

72.500₫

Nạc Vai Heo - 12249

150.000₫

Cánh Gà - 12246

53.000₫

Đùi Gà Tỏi - 12131

58.000₫

Nạc Vai Bò Lát

138.000₫

Ba Chỉ Bò Lát

111.000₫

Bắp Bò Lát

139.000₫

Lõi Vai Bò Miếng

75.000₫