Gạo Thơm Lài (5kg)

125.000₫

Mì Trứng Rau Củ (500g)

39.000₫

Mì Gấu Đỏ Sợi Phở (Thùng)

115.000₫

Gạo ST25 (5Kg)

155.000₫

Gạo ST24 (5kg)

145.000₫

Nếp Sáp (1kg)

44.000₫