Gà Thả Vườn Nguyên Con

139.000₫
Cánh Gà
- 15%

Cánh Gà

52.275₫
61.500₫
Đùi Gà Tỏi
- 15%

Đùi Gà Tỏi

50.575₫
59.500₫
Đùi Gà Góc Tư
- 15%

Đùi Gà Góc Tư

37.825₫
44.500₫