Chả Cá Thát Lát Nạo- 12465

119.000₫

Cá Trê Làm Sạch - 12463

46.500₫

Cá Diêu Hồng Làm Sạch - 12461

49.500₫

Phi Lê Cá Basa - 12358

39.000₫

Cá Lóc Làm Sạch - 12462

49.500₫

Cá Cam 12359

47.500₫

Cá Saba Nhật - 12347

49.000₫

Cá Trứng Nauy 12348

89.000₫

Cá Ngừ Nhỏ 12547

57.500₫

Cá Bạc Má 12546

69.500₫

Cá Nục Thuôn 12545

48.000₫

Cá Đù 12549

69.000₫

Cá Bớp Cắt Khúc 12554

119.000₫

Đầu cá bớp 12555

105.000₫

Bao tử cá bớp 12564

124.000₫

Đuôi cá bớp 12563

114.000₫

Cá Saba Nhật - 12471

60.000₫

Cá Mó - 12550

54.000₫

Cá Mối - 12553

39.000₫