Chả Cá Thát Lát Nạo
- 15%

Chả Cá Thát Lát Nạo

101.150₫
119.000₫
Cá Trê Làm Sạch
- 15%

Cá Trê Làm Sạch

79.050₫
93.000₫
Cá Diêu Hồng Làm Sạch
- 15%

Cá Diêu Hồng Làm Sạch

84.150₫
99.000₫
Phi Lê Cá Basa
- 15%

Phi Lê Cá Basa

83.300₫
98.000₫
Cá Lóc Làm Sạch
- 15%

Cá Lóc Làm Sạch

84.150₫
99.000₫

Cá Cam

47.500₫
Cá Thát Lát Rút Xương Ướp Sả Ớt
- 15%

Cá Thát Lát Rút Xương Ướp Sả Ớt

58.650₫
69.000₫
Cá Saba VN
- 15%

Cá Saba VN

63.750₫
75.000₫

Cá Nục Làm Sạch

93.000₫

Cá Trứng Nauy

108.000₫

Cá Bạc Má

80.000₫

Cá Nục Thuôn

50.000₫

Cá Ngừ Nhỏ

130.000₫

Cá Đù

90.000₫

Cá Bớp Cắt Khúc

135.000₫

Đầu cá bớp

110.000₫

Bao tử cá bớp

135.000₫

Đuôi cá bớp

135.000₫

Cá Saba Nhật

79.000₫