Nạc Vai Bò Lát
- 15%

Nạc Vai Bò Lát

142.800₫
168.000₫

Ba Chỉ Bò Lát

124.000₫

Bắp Bò Lát

158.000₫
Lõi Vai Bò Miếng
- 15%

Lõi Vai Bò Miếng

67.150₫
79.000₫